Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Torslanda, Hjuvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Torslanda, Hjuvik 1551 13,8% 44,4% 25,9% 15,9% 8,6% 50,9% 49,1% 4,3%  
Summa 1551 13,8% 44,4% 25,9% 15,9% 8,6% 50,9% 49,1% 4,3%

http://www.val.se