Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Södra Skärgården, Styrsö-Köpstadsö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Södra Skärgården, Styrsö-Köpstadsö 1153 12,7% 26,9% 28,4% 31,9% 7,0% 49,5% 50,5% 2,3%  
Summa 1153 12,7% 26,9% 28,4% 31,9% 7,0% 49,5% 50,5% 2,3%

http://www.val.se