Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Askim, Lyckhem

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Askim, Lyckhem 1201 11,8% 36,6% 24,9% 26,7% 7,2% 48,3% 51,7% 3,7%  
Summa 1201 11,8% 36,6% 24,9% 26,7% 7,2% 48,3% 51,7% 3,7%

http://www.val.se