Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Frölunda, Västra Järnbrott

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Frölunda, Västra Järnbrott 1402 17,1% 35,1% 25,0% 22,8% 5,6% 47,9% 52,1% 4,0%  
Summa 1402 17,1% 35,1% 25,0% 22,8% 5,6% 47,9% 52,1% 4,0%

http://www.val.se