Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Älvsborg, Björnekulla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Älvsborg, Björnekulla 1451 11,9% 26,7% 26,2% 35,1% 6,6% 50,0% 50,0% 2,5%  
Summa 1451 11,9% 26,7% 26,2% 35,1% 6,6% 50,0% 50,0% 2,5%

http://www.val.se