Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Högsbo, Södra Högsbohöjd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Högsbo, Södra Högsbohöjd 1513 23,9% 39,3% 14,8% 22,1% 4,8% 46,3% 53,7% 6,9%  
Summa 1513 23,9% 39,3% 14,8% 22,1% 4,8% 46,3% 53,7% 6,9%

http://www.val.se