Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Majorna, Djurgårdsgatan m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna, Djurgårdsgatan m fl 1538 27,0% 48,8% 20,4% 3,8% 5,2% 48,4% 51,6% 5,3%  
Summa 1538 27,0% 48,8% 20,4% 3,8% 5,2% 48,4% 51,6% 5,3%

http://www.val.se