Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Majorna, Karl Johans torg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna, Karl Johans torg 1765 28,0% 44,4% 20,8% 6,7% 5,3% 48,3% 51,7% 4,9%  
Summa 1765 28,0% 44,4% 20,8% 6,7% 5,3% 48,3% 51,7% 4,9%

http://www.val.se