Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Majorna, Godhem

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna, Godhem 1204 28,6% 42,4% 19,2% 9,8% 5,3% 48,3% 51,7% 4,0%  
Summa 1204 28,6% 42,4% 19,2% 9,8% 5,3% 48,3% 51,7% 4,0%

http://www.val.se