Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Majorna, Gråberget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna, Gråberget 1639 21,2% 33,4% 21,1% 24,3% 2,7% 48,6% 51,4% 4,5%  
Summa 1639 21,2% 33,4% 21,1% 24,3% 2,7% 48,6% 51,4% 4,5%

http://www.val.se