Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Majorna, Sandarne

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna, Sandarne 1720 31,6% 39,8% 14,1% 14,6% 4,5% 47,3% 52,7% 4,2%  
Summa 1720 31,6% 39,8% 14,1% 14,6% 4,5% 47,3% 52,7% 4,2%

http://www.val.se