Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Majorna, Silverkällan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna, Silverkällan 1486 25,4% 48,5% 19,0% 7,1% 6,5% 46,6% 53,4% 4,5%  
Summa 1486 25,4% 48,5% 19,0% 7,1% 6,5% 46,6% 53,4% 4,5%

http://www.val.se