Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Majorna, Svalebo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna, Svalebo 1195 24,5% 35,2% 21,8% 18,5% 5,1% 49,9% 50,1% 4,3%  
Summa 1195 24,5% 35,2% 21,8% 18,5% 5,1% 49,9% 50,1% 4,3%

http://www.val.se