Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Linnéstaden, Långgatorna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Linnéstaden, Långgatorna 1665 29,5% 43,0% 18,2% 9,3% 3,8% 50,9% 49,1% 6,2%  
Summa 1665 29,5% 43,0% 18,2% 9,3% 3,8% 50,9% 49,1% 6,2%

http://www.val.se