Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Linnéstaden, Nilssonsberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Linnéstaden, Nilssonsberg 1765 21,6% 33,4% 23,1% 21,8% 3,8% 48,6% 51,4% 4,6%  
Summa 1765 21,6% 33,4% 23,1% 21,8% 3,8% 48,6% 51,4% 4,6%

http://www.val.se