Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Linnéstaden, Slottsskogen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Linnéstaden, Slottsskogen 1115 20,1% 34,3% 20,4% 25,3% 5,1% 45,4% 54,6% 4,0%  
Summa 1115 20,1% 34,3% 20,4% 25,3% 5,1% 45,4% 54,6% 4,0%

http://www.val.se