Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Linnéstaden, Masthuggstorget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Linnéstaden, Masthuggstorget 1371 26,9% 40,6% 19,8% 12,8% 5,2% 52,0% 48,0% 6,1%  
Summa 1371 26,9% 40,6% 19,8% 12,8% 5,2% 52,0% 48,0% 6,1%

http://www.val.se