Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Linnéstaden, Övre Masthugget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Linnéstaden, Övre Masthugget 1492 23,6% 43,6% 23,3% 9,5% 4,2% 47,1% 52,9% 3,9%  
Summa 1492 23,6% 43,6% 23,3% 9,5% 4,2% 47,1% 52,9% 3,9%

http://www.val.se