Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Centrum, Södra Heden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Södra Heden 1452 20,5% 32,7% 26,0% 20,7% 5,2% 48,5% 51,5% 4,3%  
Summa 1452 20,5% 32,7% 26,0% 20,7% 5,2% 48,5% 51,5% 4,3%

http://www.val.se