Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Centrum, Nordstan-Otterhällan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Nordstan-Otterhällan 1663 26,9% 34,2% 23,9% 15,0% 4,2% 52,6% 47,4% 4,6%  
Summa 1663 26,9% 34,2% 23,9% 15,0% 4,2% 52,6% 47,4% 4,6%

http://www.val.se