Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Centrum, Norra Vasastaden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Norra Vasastaden 1554 27,0% 40,6% 20,3% 12,1% 3,3% 55,1% 44,9% 5,6%  
Summa 1554 27,0% 40,6% 20,3% 12,1% 3,3% 55,1% 44,9% 5,6%

http://www.val.se