Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Centrum, Södra Vasastaden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Södra Vasastaden 1648 24,0% 34,0% 23,7% 18,3% 5,4% 48,9% 51,1% 4,3%  
Summa 1648 24,0% 34,0% 23,7% 18,3% 5,4% 48,9% 51,1% 4,3%

http://www.val.se