Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Centrum, Lorensberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Lorensberg 1568 20,7% 27,9% 26,1% 25,3% 5,0% 49,2% 50,8% 5,9%  
Summa 1568 20,7% 27,9% 26,1% 25,3% 5,0% 49,2% 50,8% 5,9%

http://www.val.se