Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Centrum, Doktor Forselius gata m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Doktor Forselius gata m fl 1219 28,3% 30,3% 18,0% 23,5% 7,5% 47,1% 52,9% 5,4%  
Summa 1219 28,3% 30,3% 18,0% 23,5% 7,5% 47,1% 52,9% 5,4%

http://www.val.se