Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Centrum, Centrala Guldheden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Centrala Guldheden 1176 30,3% 34,2% 17,9% 17,7% 6,2% 47,0% 53,0% 4,2%  
Summa 1176 30,3% 34,2% 17,9% 17,7% 6,2% 47,0% 53,0% 4,2%

http://www.val.se