Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Centrum, Södra Johanneberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Södra Johanneberg 1426 37,5% 38,4% 12,9% 11,2% 4,5% 50,7% 49,3% 4,1%  
Summa 1426 37,5% 38,4% 12,9% 11,2% 4,5% 50,7% 49,3% 4,1%

http://www.val.se