Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Centrum, Getebergsäng

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Getebergsäng 1082 24,6% 38,4% 20,0% 17,0% 4,8% 47,4% 52,6% 4,3%  
Summa 1082 24,6% 38,4% 20,0% 17,0% 4,8% 47,4% 52,6% 4,3%

http://www.val.se