Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Centrum, Kristinehöjd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Kristinehöjd 1354 30,9% 38,6% 15,2% 15,2% 3,7% 47,8% 52,2% 5,0%  
Summa 1354 30,9% 38,6% 15,2% 15,2% 3,7% 47,8% 52,2% 5,0%

http://www.val.se