Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Centrum, Olofshöjd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Olofshöjd 1177 79,4% 16,6% 2,5% 1,5% 17,7% 65,7% 34,3% 31,0%  
Summa 1177 79,4% 16,6% 2,5% 1,5% 17,7% 65,7% 34,3% 31,0%

http://www.val.se