Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Centrum, Framnäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Framnäs 1851 36,1% 34,7% 12,8% 16,4% 5,3% 47,6% 52,4% 6,3%  
Summa 1851 36,1% 34,7% 12,8% 16,4% 5,3% 47,6% 52,4% 6,3%

http://www.val.se