Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Centrum, Mossen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Mossen 1516 64,2% 20,6% 7,7% 7,5% 9,6% 58,0% 42,0% 14,7%  
Summa 1516 64,2% 20,6% 7,7% 7,5% 9,6% 58,0% 42,0% 14,7%

http://www.val.se