Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Härlanda, Fräntorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Härlanda, Fräntorp 1087 14,9% 37,9% 28,2% 19,0% 8,0% 51,1% 48,9% 2,5%  
Summa 1087 14,9% 37,9% 28,2% 19,0% 8,0% 51,1% 48,9% 2,5%

http://www.val.se