Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Härlanda, Torpa

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Härlanda, Torpa 1783 24,7% 34,7% 21,3% 19,4% 7,0% 46,5% 53,5% 3,6%  
Summa 1783 24,7% 34,7% 21,3% 19,4% 7,0% 46,5% 53,5% 3,6%

http://www.val.se