Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Härlanda, Västra Kålltorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Härlanda, Västra Kålltorp 1065 30,9% 39,9% 19,4% 9,8% 5,0% 46,5% 53,5% 3,5%  
Summa 1065 30,9% 39,9% 19,4% 9,8% 5,0% 46,5% 53,5% 3,5%

http://www.val.se