Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Härlanda, Södra Kålltorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Härlanda, Södra Kålltorp 1640 26,6% 33,8% 20,2% 19,4% 5,9% 45,9% 54,1% 3,7%  
Summa 1640 26,6% 33,8% 20,2% 19,4% 5,9% 45,9% 54,1% 3,7%

http://www.val.se