Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Härlanda, Härlanda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Härlanda, Härlanda 1223 23,7% 39,0% 24,5% 12,8% 7,9% 49,1% 50,9% 3,8%  
Summa 1223 23,7% 39,0% 24,5% 12,8% 7,9% 49,1% 50,9% 3,8%

http://www.val.se