Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Gunnared, Östra Gårdsten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gunnared, Östra Gårdsten 1503 25,9% 34,3% 24,8% 15,0% 9,3% 50,8% 49,2% 22,1%  
Summa 1503 25,9% 34,3% 24,8% 15,0% 9,3% 50,8% 49,2% 22,1%

http://www.val.se