Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Gunnared, Södra Rannebergen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gunnared, Södra Rannebergen 1609 22,8% 36,8% 22,0% 18,4% 6,0% 49,2% 50,8% 17,2%  
Summa 1609 22,8% 36,8% 22,0% 18,4% 6,0% 49,2% 50,8% 17,2%

http://www.val.se