Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Töreboda - Ålder och kön - Töreboda Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Töreboda Norra 1333 19,5% 28,2% 24,8% 27,5% 8,6% 48,8% 51,2% 3,2%  
Summa 1333 19,5% 28,2% 24,8% 27,5% 8,6% 48,8% 51,2% 3,2%

http://www.val.se