Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Tibro - Ålder och kön - Tibro 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tibro 1 1333 22,4% 28,1% 19,8% 29,8% 8,2% 52,0% 48,0% 2,9%  
Summa 1333 22,4% 28,1% 19,8% 29,8% 8,2% 52,0% 48,0% 2,9%

http://www.val.se