Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Götene - Ålder och kön - Lundsbrunnsorten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lundsbrunnsorten 1445 16,4% 32,6% 26,4% 24,6% 8,2% 51,6% 48,4% 1,9%  
Summa 1445 16,4% 32,6% 26,4% 24,6% 8,2% 51,6% 48,4% 1,9%

http://www.val.se