Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Götene - Ålder och kön - Källbyorten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Källbyorten 1607 16,7% 37,5% 27,8% 18,0% 8,2% 50,6% 49,4% 2,4%  
Summa 1607 16,7% 37,5% 27,8% 18,0% 8,2% 50,6% 49,4% 2,4%

http://www.val.se