Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Götene - Ålder och kön - Götene 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Götene 2 1410 17,6% 23,9% 21,8% 36,7% 6,6% 47,7% 52,3% 1,9%  
Summa 1410 17,6% 23,9% 21,8% 36,7% 6,6% 47,7% 52,3% 1,9%

http://www.val.se