Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Vara - Ålder och kön - Skarstad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skarstad 1413 16,6% 31,8% 26,5% 25,1% 7,5% 51,7% 48,3% 2,7%  
Summa 1413 16,6% 31,8% 26,5% 25,1% 7,5% 51,7% 48,3% 2,7%

http://www.val.se