Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Vara - Ålder och kön - Arentorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arentorp 1382 16,0% 33,4% 28,7% 22,0% 7,7% 52,3% 47,7% 2,5%  
Summa 1382 16,0% 33,4% 28,7% 22,0% 7,7% 52,3% 47,7% 2,5%

http://www.val.se