Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Herrljunga - Ålder och kön - Herrljunga Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Herrljunga Östra 1296 14,7% 29,2% 30,2% 25,8% 6,6% 50,9% 49,1% 2,6%  
Summa 1296 14,7% 29,2% 30,2% 25,8% 6,6% 50,9% 49,1% 2,6%

http://www.val.se