Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Svenljunga - Ålder och kön - Örsås-Revesjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Örsås-Revesjö 480 13,3% 26,9% 32,3% 27,5% 4,0% 54,2% 45,8% 6,7%  
Summa 480 13,3% 26,9% 32,3% 27,5% 4,0% 54,2% 45,8% 6,7%

http://www.val.se