Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Svenljunga - Ålder och kön - Kindaholm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kindaholm 1280 12,2% 28,5% 28,3% 31,0% 5,9% 51,4% 48,6% 6,1%  
Summa 1280 12,2% 28,5% 28,3% 31,0% 5,9% 51,4% 48,6% 6,1%

http://www.val.se