Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Mark - Ålder och kön - Fotskäl-Tostared-Björketorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fotskäl-Tostared-Björketorp 1618 16,9% 28,1% 29,4% 25,6% 8,5% 51,4% 48,6% 3,3%  
Summa 1618 16,9% 28,1% 29,4% 25,6% 8,5% 51,4% 48,6% 3,3%

http://www.val.se