Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Mark - Ålder och kön - Berghem-Hajom

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Berghem-Hajom 1253 15,3% 32,7% 29,8% 22,1% 7,9% 52,7% 47,3% 2,7%  
Summa 1253 15,3% 32,7% 29,8% 22,1% 7,9% 52,7% 47,3% 2,7%

http://www.val.se